Friade läkaren på Astrid Lindgrens anmäler bristande journalföring

I oktober friades narkosläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm från anklagelserna om dråp. Nu har hon gjort en anmälan till Socialstyrelsen om att den bristande journalföringen på hennes tidigare arbetsplats måste utredas.

Under rättegången mot läkaren framkom det att den för tidigt födda flickan kunde ha fått narkosläkemedlet tiopental vid fyra tillfällen när hon vårdades på Astrid Lindgrens barnsjukhus – utan att det journalfördes.

Det var just tiopental som läkaren anklagades för att ha gett flickan, i en så hög dos att hon skulle ha dött av det.

Nu menar narkosläkaren att det var kollegernas tidigare bristande journalföring som ledde till att hon själv blev misstänkt och åtalad för dråp på den döende flickan, skriver Läkartidningen.

I sin anmälan till Socialstyrelsen undrar narkosläkaren varför Astrid Lindgrens barnsjukhus inte har agerat mot bristerna i dokumentationen, trots att hon själv har påpekat det vid upprepade tillfällen.

Vårdfokus har tidigare skrivit om att det finns stora brister i journalföringen på många håll.

Den sjuksköterska som vittnade i rätten om att flickan fått tiopental vid minst två tillfällen, sade till Vårdfokus att det är ganska vanligt att journalföring missas i akuta situationer.

Läs Vårdfokus intervju med sjuksköterskan som vittnade om journalslarvet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida