it i vården

Journal via nätet från 16 år

Journal via nätet från 16 år
Åldersgränsen för att få ta del av sin patientjournal via nätet sänks från 18 till 16 år. Arkivbild: Mostphotos

Nu finns nya gemensamma regler för hur landsting och regioner ska ge patienter tillgång till sina journaler. Bland annat sänks åldersgränsen för vid vilken ålder man ska kunna ta del av informationen.

Snart är det möjligt för patienter i hela landet att läsa sin journal på nätet. Som patient ska man enligt de nya landstingsgemensamma reglerna få tillgång till sin information omedelbart, utan fördröjning.

  • Man ska själv kunna välja vilken information man vill se och besluta själv om man vill dela sin information med andra.
  • Föräldrar ska ha tillgång till sina barns uppgifter fram till att de fyller 13 år.
  • Åldersgränsen för när man automatiskt får tillgång till sina uppgifter sänks från 18 till 16 år.

De nya gemensamma reglerna har tagits fram av Inera, landstingens och regionernas samverkansorgan för e-hälsa.

– Det är glädjande att vi nu är eniga om ett ramverk. Det är inte rimligt att patienter ska nå olika information i sin journal via nätet, beroende på var man fått vård. Ramverket är ett första steg till att få en tjänst som fungerar enhetligt över Sverige, säger Anders Henriksson, styrelseordförande för Inera, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida