Journalsystem i Uppsala granskas av Datainspektionen

En patient på Akademiska sjukhuset i Uppsala säger sig ha blivit kränkt av att så många läkare har läst journalanteckningarna om henne. Nu ska Datainspektionen granska datasystemet för landstingsvården i Uppsala.

Syftet med inspektionen är att se om datasystemet kan leda till missbruk av patientinformation.

Med ett enkelt knapptryck kan en läkare se alla tidigare journalanteckningar om en patient från vårdcentraler och kliniker.

Enligt patientdatalagen ska vårdgivaren omedelbart spärra uppgifterna om patienten motsätter sig att uppgifterna blir tillgängliga för andra. Alla patienter ska informeras om denna möjlighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida