Karolinska anklagas för bristande integritet

Karolinska anklagas för bristande integritet
Karolinska universitetssjukhuset (här i Solna)fortsätter att bryta mot patientdatalagen, konstaterar Datainspektionen.

För andra gången på ett drygt år får Karolinska universitetssjukhuset smäll på fingrarna av Datainspektionen. Åtgärdar sjukhuset inte bristerna i informationen till patienterna om den sammanhållna journalföringen förbjuds sjukhuset att göra journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare.

24 januari 2011

I och med att den nya patientdatalagen trädde i kraft 1 juli 2008 blev det möjligt för vårdgivarna att använda så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att olika vårdgivare, privata såväl som offentliga, kan få tillgång till uppgifter i varandras journaler.

Men vårdgivarna är enligt samma lag skyldiga att informera patienterna om vad sammanhållen journalföring innebär. Bland annat ska de få veta vilka journaluppgifter som ska bli tillgängliga för andra vårdgivare, vilka dessa vårdgivare är och under vilka förutsättningar de får ta del av patientens uppgifter. Dessutom ska patienterna informeras om att de själva har rätt att spärra uppgifter från att lämnas ut.

Oroväckande exempel

– Vi har i vår tillsyn på sistone sett flera oroväckande exempel på att patientuppgifter sprids i strid med patientdatalagen. Nu gäller det en av landets största vårdgivare, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Den vårdgivare han syftar på är Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Redan i december 2009 konstaterade Datainspektionen vid en granskning att sjukhuset brast i sin information till patienterna. Vid en förnyad granskning konstaterar Datainspektionen nu att bristerna finns kvar och att patientuppgifter fortfarande sprids på ett olagligt sätt.

Riskerar förbud

Karolinska har nu fram till 1 mars på sig att redogöra för hur informationsinsatserna har genomförts.

– Om sjukhuset inte förbättrar sin information till patienterna återstår inget annat för Datainspektionen än att vid vite förbjuda sjukhuset att göra journaluppgifterna tillgängliga för andra vårdgivare, säger Göran Gräslund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida