Karolinska förbjuds dela med sig av journalinformation

Karolinska förbjuds dela med sig av journalinformation
Än en gång kritiseras Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm (sjukhuset i Huddinge på bilden) för att inte informera patienterna om principerna för den sammanhållna journalföringen.

Senast den 3 juni måste Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm upphöra med att dela med sig av personliga journaluppgifter till andra vårdgivare. Det beslutade Datainspektionen i dag.

Som Vårdfokus tidigare berättat har Karolinska universitetssjukhuset två gånger tidigare kritiserats av DI, Datainspektionen, för att inte informera alla patienter om vad den sammanhållna journalföringen innebär samt patientens rätt att motsätta sig att uppgifter lämnas ut till andra vårdgivare.

Senast gången Karolinska fick kritik var i januari i år. Den gången hotade DI:s generaldirektör med vite om inte sjukhuset skärpte sig.

Karolinska har svarat att man håller på att ta fram olika typer av informationsmaterial som ska förklara principerna med den sammanhållna journalföringen för patienterna. Men enligt DI är det oklart när informationsmaterialet blir färdigt. Det framgår inte heller på vilket sätt de olika informationsinsatserna ska genomföras.

Något vite är inte utdömt. Men enligt dagens beslut förbjuds Karolinska universitetssjukhuset att lämna ut personuppgifter till andra vårdgivare, såvida inte patienten har informerats om principerna för den sammanhållna journalföringen. Detta gäller från den 3 juni i år.

DI kräver också att sjukhuset senast den 5 juni lämnar en redogörelse för om patienterna har informerats eller inte samt beskriver på vilket sätt patienterna har informerats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida