Knip på nätet hjälpte mot inkontinens

Knip på nätet hjälpte mot inkontinens
Kvinnorna i internetgruppen kunde minska användningen av inkontinensskydd mer än jämförelsegruppen. Arkivbild: Mostphotos

Behandling via Internet gjorde att 70 procent av kvinnorna slutade läcka eller minskade läckaget rejält.

22 januari 2014

Ny forskning från Umeå universitet visar goda resultat för kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens.

Syftet med projektet Tät.nu på  är att utveckla behandlingsprogram för inkontinenta som är lättillgängliga. Därför startades studien där 250 kvinnor deltog.

Knipövningarna baserades på de kunskaper som finns om inkontinens och bäckenbottenträning.

Hälften av deltagarna fick instruktioner via internet. De hade också mejlstöd från en uroterapeut. Den andra hälften fick skriftliga instruktioner, utan stöd av uroterapeut. Alla förde träningsdagbok och besvarade frågor om sina symtom samt hur livskvaliteten påverkades.

Många blev besvärsfria

Det var ingen skillnad i grupperna vad gäller minskat läckage. 70 procent av kvinnorna blev besvärsfria eller fick minskade problem. I studien framkom att båda grupperna upplevde signifikant mer livskvalitet.

Internetgruppen kände sig mer förbättrad i upplevelsen av läckaget, och minskade användningen av inkontinensskydd mer än deltagarna i den andra gruppen. Fler tyckte också att behandlingen varit bra, vilket forskarna tyder till internetprogrammets fördel.

– Det går att behandla dessa personer utan att träffa dem och de blir så pass mycket bättre. Internetprogrammet förefaller vara ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda vård. Det kan också vara lättare att söka vård den här vägen, säger läkaren Malin Sjöström som skrivit en avhandling om resultaten.

Hon försvarar sin avhandling på Östersunds sjukhus nästa vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida