Kroniskt sjuka skåningar föreslås få direktåtkomst till sin journal

Kroniskt sjuka i Skåne kan inom en snar framtid få direktåtkomst till sin journal, med möjlighet att själva registrera information om sitt hälsotillstånd. Regionens förhoppning är att det ska stärka patienternas egenmakt.

23 augusti 2012

Miljöpartisten Anders Åkesson, som är ordförande i Region Skånes integritetsberedning, berättar att man just nu utreder förutsättningarna för ett pilotprojekt i vilket kroniskt sjuka ska få direktåtkomst till sin patientjournal. Projektet har hämtat inspiration från Vårdförbundets vårdpolitiska koncept Min vårdbok ( se länk uppe till höger) som innebär att alla ska ha tillgång till sin egen vårddokumentation.

Beredningen ska även titta närmare på de juridiska förutsättningarna för att patienten själv ska få skriva i sin journal. Enligt Anders Åkesson vill Region Skåne på det sättet få till ett paradigmskifte där patienten ges större makt och inflytande över den egna situationen.

Deltar i ett informationsutbyte

Han tar diabetiker som exempel, det är en patientgrupp som kontinuerligt behöver kunna ta del av provresultat i sin journal för egen snabb korrigering av medicineringen.

– Många kroniskt sjuka har dessutom ofta stor sakkunskap om sin sjukdom. Genom att kunna föra in egna uppgifter om hälsotillståndet kan de delta i ett informationsutbyte. Vi tror att det är grundläggande för att behandlingen ska bli så bra som möjligt, säger Anders Åkesson.

Ett system för direktåtkomst av journaler kan vara på plats redan till början av nästa år. Delen där patienter får skriva in egna uppgifter kommer ta längre tid, eftersom det är en del juridiska omständigheter som måste överbryggas.

Nationell trend

David Liljequist, ombudsman i Vårdförbundet, förklarar att det just nu finns en nationell trend att öka patienternas inflytande. Andra exempel på projekt som utgår från patienters tillgång till den egna journalen är Din journal på nätet och Sustains. Alla ligger inom ramen för projektet Nationell eHälsa som handlar om hur framtidens vård och omsorg ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.

– Det är lite olika syn på hur det ska gå till, men i stort sett alla är med på att patienter måste kunna lämna och ta del av journalinformation. Det är enda sättet för att kunna fatta välgrundade beslut, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida