Ny teknik måste upplevas som ett stöd för att accepteras av personalen

Ny teknik måste upplevas som ett stöd för att accepteras av personalen
Sjuksköterskan Maria Andersson Marchesoni har nyligen disputerat på en avhandling som visar hur viktigt det är att personalen vet varför en förändring genomförs. Foto: Luleå tekniska högskola

Sjuksköterskan Maria Andersson Marchesoni har studerat vad som hände när den nya tekniken blev en belastning i stället för att underlätta arbetet.

Ny teknik ska stödja, inte försvåra eller förhindra arbetet för vårdpersonal. Forskaren och sjuksköterskan Maria Andersson Marchesoni, vid Luleå tekniska universitet, har i studierna till sin doktorsavhandling funnit att vitsen med nya system inte alltid är tydlig för användarna.

– Vården är framför allt ett praktiskt jobb och en smartphone, och andra hjälpmedel, måste uppfylla vissa krav för att accepteras av personalen. Om tekniken inte fungerar blir den en belastning som försvårar mötet med patienten. Det skapar stress och frustration, säger hon.

Läkemedelshantering på nytt sätt

Maria Andersson Marchesonis avhandling bygger på intervjuer med enhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Hon har följt dem under ett förändringsarbete som pågick mellan åren 2009 till 2013.

– Mina studier omfattar ett förändringsarbete där hanteringen av läkemedelslistor skulle göras via smartphones i stället för med papper och penna. Nackdelarna var så pass stora att förändringen blev en belastning i stället för att underlätta arbetet, säger hon.

En nackdel var att uppkopplingen till nätverk inte alltid fungerade. En annan var att en smartphone är så pass liten att det var svårt att se informationen ordentligt. Det blev dessutom en telefon för mycket att ha med sig.

– Personalen hade redan en larmtelefon och tyckte inte om att ha två pipande apparater med sig.

Inget eget behov av förändring

Initiativet till det här projektet kom inte från ett behov av förändring från personalens sida. Det visade sig också vara en svaghet. En lärdom av studien är att arbetsgivare ska vara tydliga med varför en förändring genomförs. En annan är att inte vara för snabb med att gå med i förändringsprojekt.

– Innan ny teknik införs bör man vara säker på att den fungerar och är till nytta för dem som ska använda den. Uppstår problem är det i personalens knä de hamnar, säger Maria Andersson Marchesoni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida