Nytt journalsystem förenklar på iva och operation

Nytt journalsystem förenklar på iva och operation

– Systemet gör det är lättare att följa patienten, säger Anna Toftgård.

Ett översiktligt journaldatasystem där det är lätt att följa patienten i systemet — nu har intensiven och operation vid Värnamo sjukhus fått ett journaldatasystem som de är nöjda med. Snart införs systemet i Eksjö och Jönköping. Då kan patienter flyttas mellan sjukhusen i landstinget samtidigt som analysvärden och utförda åtgärder följer med automatiskt.

30 november 2011

Landstinget i Jönköpings län är först i Sverige med att få ett sådant här heltäckande journaldatasystem. I förra veckan sjösattes det på sjukhuset i Värnamo. Det är infört på intensiven på sjukhusen i Eksjö och Jönköping och det kommer att införas på operation i början av 2012.

Data kan presenteras på olika sätt

– Systemet gör det är lättare att följa patienten och det ger möjligheter att presentera patientens data på olika sätt.

Det säger sjuksköterskan Anna Toftgård. Hon har varit med i den grupp som har arbetat med att konfigurera Metavision, som programmet heter, för att passa de olika sjukhusen  i Jönköpings län.

– Vi kan välja parametrar att utgå ifrån, som cirkulation, respiration eller infektion och presentera dem på olika vis. Vi kan till exempel kombinera blodtryck med läkemedel och vätskor som påverkar cirkulationen och på det sättet se helheten kring patienten.

Ingen efterregistrering

Alla patientens värden förs in automatiskt och sjuksköterskorna behöver inte efterregistrera. Även läkemedelshanteringen ligger i systemet. 

– Där finns det vi har gjort och det vi ska göra; läkemedel, omvårdnad och annat, säger Anna Toftgård.

Det kommer att bli lättare att dra ut statistik, till exempel för att kunna följa åtgärder kopplade till patientsäkerhet.

Finns det ingen baksida?

– Det skulle i så fall vara att det kan kännas enklare att dokumentera på papper eftersom vi är så vana vid det. Men vi tar till oss det datoriserade systemet snabbt och det är roligt; det känns intuitivt och utvecklande.

Samarbetet mycket värt 

En av de största vinsterna med projektet tycker Anna Toftgård är att det är landstingsövergripande. Det har inneburit att sjuksköterskor och andra yrkesgrupper från de tre sjukhusen Värnamo, Eksjö och Jönköping har arbetat tillsammans.

– Därmed har vi ett gemensamt system som känns igen i hela landstinget. Samarbetet har öppnat kanaler mellan oss som arbetar på de tre sjukhusen, säger hon.

Genom integration med sjukhusets datajournalsystem Cosmic ska så småningom övriga avdelningar få tillgång till systemet genom rapporter. Däremot finns i nuläget inga
planer på att få in resterande avdelningar i Metavisions eget system.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida