Oklarheter om läsning i journaler rätas ut

Oklarheter om läsning i journaler rätas ut
Utredare menar att mer är tillåtet i patientdatalagen än vad personalen ofta tror. Arkivbild: Istockphoto

Den pågående utredningen om rätt information i vård och omsorg ger svar på 80 vanliga frågeställningar från vårdpersonalen.

14 januari 2014

Personal i vården är ofta osäkra på vad som egentligen är tillåtet när det gäller att gå in i patientjournaler. Patientdatalagen är inget konkret stöd för den som letar efter vägledning eftersom den är en ramlag och brett formulerad.

Nu förtydligar utredningen om rätt information i vård och omsorg hur lagen ska tolkas, i en delredovisning till regeringen.  Det  görs i form av frågor och svar på 80 vanliga frågeställningar. Dokumentet är tänkt som ett praktiskt verktyg för vårdpersonalen och berör regler för journalläsning ur olika perspektiv (se länk till höger).

Normala arbetsuppgifter

Lagen tillåter mer än personalen ofta tror. Det är exempelvis tillåtet att följa upp patienter som man deltagit i vården av om de byter avdelning hos samma vårdgivare. Förutsättningen är att det är för att följa upp sina bedömningar och insatser. Det hör till normala arbetsuppgifter och bidrar till att kvaliteten på vården successivt förbättras.

Vårdgivaren tar fram riktlinjer

Men behoven skiljer sig markant åt i olika verksamheter. En anestesisjuksköterskas uppföljning skiljer sig från psykiatrisjuksköterskans.

– Vårdgivarna behöver därför ta fram riktlinjer för i vilka situationer uppföljning behövs och vem som ska göra den. De behöver fundera på vad som är ändamålsenligt för kvalitetssäkringen i den egna verksamheten, säger Patrik Sundström, huvudsekreterare i utredningen.

– Tidigare har personalens frustration varit riktad mot lagstiftningen. Men vi bedömer att den ger möjligheter, 

Om patienten däremot byter vårdgivare, men journalen är tillgänglig genom exempelvis samma datasystem, är det inte tillåtet att gå in och läsa om avsikten är enbart att följa upp.

I utredningen ingår även en redovisning av när studenterna får ta del av patientuppgifter i journalerna. Det får de göra om patienten godkänt att de deltar i vården och de därför behöver journalen. Däremot får de inte läsa dokumentation om andra patienter enbart i utbildningssyfte.

Utredningen ska vara klar i april 2014.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida