Omvårdnadsdokumentation ?

Omvårdnadsdokumentation ?

Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Catrin Björvell. Studentlitteratur 2011.www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-04008-0??

30 november 2011

”Flyter fritt”, ”tappat patienten två gånger” eller ”han småtempar”. Några exempel på så allmänt använda uttryck i vården att man kan tro att de är vedertagna. Att använda ett korrekt språk i patientens journal borde vara självklart, det ska inte finnas något utrymme för missförstånd. Men trots att det är mer än 25 år sedan det blev lag på att sjuksköterskor ska föra journal fungerar journalföringen inte alltid så bra. Med denna bok vill författaren förenkla inlärningen av hur omvårdnad ska journalföras. ?

En hel del i de tidigare uppla-gorna är fortfarande relevant men mycket har kommit till. Till exempel beskrivs hur den amerikanska Nanda-modellen har prövats på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. I kapitlet om patientbedömning är varje avsnitt kompletterat med litteraturtips.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida