Översatt standard för ledningssystem ska öka it-säkerheten i vården

Nu finns "Ledningssystem för informationssäkerhet i vården" i svensk översättning. I dokumentet beskrivs hur vårdgivare kan skydda känsliga personuppgifter.

26 februari 2013

I takt med att allt fler jobbar med trådlösa enheter och andra it–lösningar inom vården, ökar även behovet av en standard som anger hur känsliga uppgifter ska skyddas. I den nya, svenska ”Ledningssystem för informationssäkerhet i vården” får vårdgivare och andra som har hand om personuppgifter inom hälso– och sjukvården en vägledning kring hur dessa skyddas på bästa sätt i ett informationssystem.

Att standarden nu finns på svenska innebär att termer och begrepp blir lättare att förstå. Dessutom har dokumentet fått en checklista som gör det lättare att tillämpa riktlinjerna.

– Standarden kan bidra till färre och mindre allvarliga säkerhetsincidenter, säger Lena Morgan, projektledare vid standardiseringsorganisationen SIS som har deltagit i arbetet med att ta fram standarden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida