Patientjournaler på nätet granskas

Patientjournaler på nätet granskas
Datainspektionen vill veta om systemet med patientjournaler på nätet uppfyller de lagkrav som ställs. Arkivbild: Mostphotos

Datainspektionen vill veta om reglerna i patientdatalagen och personuppgiftslagen följs.

23 januari 2014

Sedan ett drygt år kan alla vuxna invånare i Uppsala län läsa vad det står i deras egna journaler via webben.

– Det är en ny företeelse att journalinformation görs tillgänglig på det här sättet och flera andra landsting har visat intresse för att införa motsvarande lösningar. Därför är det viktigt att granska lösningen så att eventuella brister kan åtgärdas

Det säger Maria Bergdahl som leder den granskning som Datainspektionen nu drar igång.

Inspektionen ska genomföras i början av februari.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida