”Plötsligt var vedertaget arbetssätt inte ok” – åtta i Luleå riskerar varning

”Plötsligt var vedertaget arbetssätt inte ok” – åtta i Luleå riskerar varning
Arbetsgivaren anser att åtta vårdanställda vid barn- och ungdomsmedicin på Sunderby sjukhus, har tagit del av journaler som de inte borde ha läst. Foto: Anders Alm

Åtta vårdanställda på Sunderby sjukhus riskerar att få en varning från landstinget. Arbetsgivaren anser att de har varit inne i journalsystemet och tagit del av anteckningar som de inte borde ha läst. UPPDATERAD 16.18

Gun Lundström, ombudsman på Vårdförbundets avdelning i Norrbotten, är förtegen om vad som har hänt, men bekräftar att flera medlemmar på barn- och ungdomskliniken vid Sunderby sjukhus riskerar en skriftlig varning. Enligt arbetsgivaren har de åtta, varav fem är sjuksköterskor, varit inne i journalsystemet på ett sätt som de inte borde ha varit.

Men Gun Lundström anser att det handlar om brister i rutiner och otydligheter i organisationen.

– För att underlätta verksamheten tog medlemmarna del av journalanteckningar, och det de gjorde skiljer sig inte åt från rutiner de haft sedan länge – och som arbetsgivaren inte har reagerat på tidigare, säger hon.

Utredningen skulle läggas ned

Vårdförbundet i Norrbotten har begärt en överläggning med arbetsgivaren för att få veta mer om vad som ligger bakom meddelandet om disciplinär åtgärd i form av skriftlig varning. Gun Lundström berättar att arbetsgivaren har utrett händelsen tidigare och då tackat medlemmarna för deras medverkan och sedan sagt att utredningen skulle läggas ner.

– Och så kommer detta. Jag menar att det brister i rutinerna om man har gjort på ett sätt länge utan att någon reagerar, och sedan plötsligt får veta att det vedertagna arbetssättet inte är acceptabelt. Det är märkligt av arbetsgivaren att göra så här, säger Gun Lundström.

Vårdchefen på barn- och ungdomsmedicin, Catarina Boqvist, säger att all personal skriver på sekretesspapper när de anställs och att arbetsgivaren därmed tar för givet att de anställda vet vilka regler som gäller. Om det är vanligt att vårdpersonal går in och läser i journaler utan att ha direkt vårdansvar då är det något som arbetsgivaren inte har känt till, förklarar hon.

– Det var genom en slumpmässig kontroll som vi upptäckte att personal hade gått in i journalen. Det är komplext med datajournaler eftersom mycket information finns tillgänglig – men det betyder inte att den är allmän egendom, säger Catarina Boqvist.

Sjukhusledningen har nu förtydligat sina rutiner och informerat all personal om vad som gäller när patienter vårdas på andra avdelningar än den egna. I början av april ska Vårdförbundet och arbetsgivaren träffas för en överläggning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida