Så fick de studenterna intresserade av e?hälsa

Så fick de studenterna intresserade av e?hälsa
Anne Persson är professor i informationssystem vid Högskolan i Skövde.

På Högskolan i Skövde har det mesta av det gamla motståndet mot e-hälsa och informationssystem försvunnit. Lärarna i informationssystem samverkar med lärarna i omvårdnad och studenterna förstår numera hur vårdens datasystem påverkar vårdprocessen.

16 april 2013

När några högskolor, tillsammans med Vårdförbundet, 2008 undersökte studenternas kunskaper om it-system i vården blev resultat nedslående. Alldeles för få förstod systemens roll i verksamheten. Resultatet blev inte mycket annorlunda när undersökningen gjordes om under förra året.

Handlar om patientsäkerhet

– Det är ett stort problem att vårdens personal inte förstår systemens roll i för vårdarbetet eftersom patienternas säkerhet är beroende av kunskap om hur man hanterar bland annat datoriserade journalsystem.

Det säger Anne Persson, professor i informationssystem vid Högskolan i Skövde, som på Vitalis-mässan i dag, tillsammans med kollegan Hanife Krasniqi, presenterar hur de på högskolan har lyckats få studenterna intresserade av att lära mer om it-system.

Anne Persson är kritisk till hur högskolorna undervisar i e-hälsa. Ämnet får inte den plats i utbildningen som det borde ha, säger hon.

– Jag tror att det beror på att omvårdnadsutbildningen är så fokuserad på individer och på relationer mellan människor. Men då glömmer man att mycket av kommunikation i dag sker via datorer. Och precis som i alla andra yrken måste omvårdnadspersonalen förstå hur de bäst använder de datoriserade stödsystem som finns för att ge en god vård.

Integrerade ämnen

På Högskolan i Skövde har de enligt Anne Persson lyckats öka studenternas intresse för e-hälsa. Samarbetet mellan lärarna i informationssystem och i omvårdnad är en strategi som innebär att it-utbildningen numera har integrerats med omvårdnadskurserna.

– Integreringen gör att studenterna förstår den praktiska användningen av it-system. De förstår den nya teknikens betydelse i vårdarbetet. Att vi dessutom har e-hälsa som en del i den verksamhetsförlagda utbildningen innebär att studenterna lär sig att reflekterar över och använda systemen i sitt sammanhang, säger Anne Persson.

Fakta

  • Vitalis är en konferens för it inom hälsa, vård och omsorg som årligen arrangeras på Svenska mässan i Göteborg.
  • Vitalis pågår mellan den 16 och 18 april.
  • Du som vill veta mer om utbildningen i e-hälsa vid Högskolan i Skövde kan mejla till: anne.persson@his.se
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida