Sekretessregler sätter käppar i hjulet för nattjour

Trots att den nya Patientdatalagen tillåter att offentlig och privat vård delar med sig av journaluppgifter till varandra elektroniskt fungerar det inte alltid i verkligheten. Det har det privatägda vårdföretaget Hansahälsan på Gotland fått känna av.

Företaget driver i dag två vårdcentraler på ön. Tanken var att de också skulle ta över kvälls- och nattsköterskeverksamheten inom kommunens primärvård. Men politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att i nuläget inte gå vidare med ärendet på grund av svårigheterna att dela journalinformation mellan kommunens och Hansahälsans båda verksamheter.

– Det har visat sig svårt att lösa åtkomsten till journalerna, säger Rolf Forsman, avtalschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till Dagens Sjuksköterska.

Om Hansahälsans sjuksköterskor ska arbeta under jourtid måste de ha tillgång till patientjournalerna på de övriga vårdcentralerna, äldreboendena och sjukhuset. Men det är tekniskt komplicerat eftersom patienterna måste vara informerade om vilka vårdgivare som får läsa deras journaler samt att de har rätt att neka en vårdgivare att läsa i dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida