Ser helheten i journalerna

Ser helheten i journalerna
Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor från de tre inblandade sjukhusen har varit med och infört det nya systemet, fr v Anna Toftgård, Marie Hurtig, Mikael Jardenius, Frida Aronsson och Malin Sten (inte med på bild). Foto: Jakob Rörby

Ett översiktligt journaldatasystem där det är lätt att följa patienten har införts på intensiven och operation vid Värnamo sjukhus.

Personalen är nöjd med det nya systemet och har varit med och arbetat fram det. Representanter från flera yrkesgrupper från de tre sjukhus där det ska införas, Värnamo, Eksjö och Jönköping, har arbetat tillsammans. En av dem är intensivvårdssjuksköterskan Anna Toftgård från Värnamo. Hon ser även utvecklingsarbetet i sig som en vinst.

— Samarbetet har öppnat kanaler mellan oss som arbetar på de tre sjukhusen, säger hon.

I det nya programmet, Metavision, behövs ingen efterregistrering utan alla patientens värden förs in automatiskt. I systemet samlas allt som är gjort och ska göras kring patienten; läkemedel, omvårdnad och annat. Sedan går det enkelt att välja parametrar att utgå ifrån, som cirkulation, respiration eller infektion och presentera dem på olika vis, berättar Anna Toftgård.

— Vi kan till exempel kombinera blodtryck med läkemedel och vätskor som påverkar cirkulationen och på det sättet se helheten kring patienten.

Jönköpings län är först i Sverige med ett så här heltäckande journaldatasystem för intensivvård och operation. När systemet är utbyggt kan patienter flyttas mellan de tre sjukhusen samtidigt som analysvärden och utförda åtgärder följer med automatiskt.

Det kommer också att bli lättare att dra ut statistik, till exempel för att kunna följa åtgärder kopplade till patientsäkerhet.

Finns det ingen baksida?

— Det skulle i så fall vara att det kan kännas enklare att dokumentera på papper eftersom vi är så vana vid det. Men vi tar till oss det datoriserade systemet snabbt och det är roligt; det känns intuitivt och utvecklande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida