Stockholm satsar tre miljarder på bättre it-system i vården

Stockholm satsar tre miljarder på bättre it-system i vården
- En modern informationshantering kommer att innebära effektivare användning av vårdpersonalens tid och vårdens resurser, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP) i en kommentar till beslutet. Arkivbild: Mostphotos

Nya journalsystem utvecklas tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Samarbetet mellan de tre storstadsregionerna kallas 3R och är en fyraårig satsning på att uppgradera vårdens it-system.

Gamla system avvecklas

Dagens teknik anses föråldrad och har många väl kända brister som både personal och patienter brottas med dagligen.

Det handlar bland annat om bristande samordning mellan en mängd olika patientregister och dålig anpassning till lagar och regler om hur information ska hanteras. Dessutom fungerar systemen ofta dåligt när de ska interagera med modern informationsteknik som exempelvis appar i smartphones.

Under de närmaste åren ska de gamla journalsystemen och it-stöden därför successivt fasas ut och nya utvecklas. I går tog Stockholms läns landsting beslut om att investera tre miljarder fram till 2019 i it-projektet.

Borde omfatta fler

David Liljequist på Vårdförbundet kommenterar att 3R-samarbetet är bland det mest intressanta som händer på e-hälsofronten i landstingsvärlden just nu.

– Sedan kan man väl vara lite skeptisk till utsikterna att lyckas. Det har ju funnits liknande initiativ tidigare som inte lett någonstans. Ambitionerna är utmärkta, men frågan blir nu hur detta drivs i praktiken, säger han.

David Liljequist skulle dessutom gärna se att samarbetet gällde alla landsting och regioner.

– Det här borde kunna göras på nationell nivå. Jag är inte helt övertygad om att det är optimalt att de tre stora kör ett eget race.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida