”Stöd och terapi via internet når fler”

Patienter med cancer eller hjärtsjukdom får sällan psykologiskt stöd. Uppsala universitet satsar nu på KBT-baserad psykologisk behandling på nätet till patienterna och deras anhöriga. Det är en del i den satsning som regeringen gör på ”excellent forskning”.

21 december 2010

Tanken med internetbaserat stöd och KBT-baserad psykologisk behandling (KBT=kognitiv beteendeterapi) är inte att det ska ersätta det personliga mötet, eftersom någon sådan hjälp inte finns att få, konstaterar Louise von Essen.

– Det finns mycket sällan resurser för psykologiskt stöd och behandling för människor med cancer eller hjärtkärlsjukdom, det prioriteras inte i sjukvården i dag. Vi vill ge något som inte finns, säger Louise von Essen, som är psykolog och professor i vårdvetenskap och programsamordnare för U-care, ett av tre program vid Uppsala universitets medicinska fakultet, som regeringen satsar på som excellent forskning.

Behandlingsprogram ska utvecklas

Pengarna ska framför allt användas till att utveckla behandlingsprogram och en internetplattform där stöd och behandling ska ges. När det är gjort och människor får hjälp och stöd via internet, är tanken att kostnaderna totalt för samhället ska minska.

– Det kostar när människor är sjukskrivna också. Vi tror att den här satsningen kan vara kostnadseffektiv, eller åtminstone kostnadsneutral, säger Louise von Essen.

Internet når längre

Dessutom är den mer lättillgänglig än personlig psykologisk hjälp, och därigenom rättvisare, påpekar hon. Även den som bor långt ifrån sjukhus kan på det här viset få hjälp och psykologiskt stöd.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida