Stora problem med Uppsalas journalsystem

Stora problem med Uppsalas journalsystem
Akademiska universitetssjukhuset, liksom resten av region Uppsala, kan inte skriva journal i Cosmic idag.

Journalsystemet Cosmic, som används i hela Region Uppsala, ligger nere sedan torsdagskvällen. Felet har hittats och håller på att åtgärdas

9 november 2018

I region Uppsala har alla vårdgivare samma journalsystem, Cosmic. Det gäller inom all vård, som sjukhus och vårdcentraler, även privata.

Under tiden som problemet pågår bedrivs vården med hjälp av reservrutiner, som pappersjournaler, men vissa planerade operationer och behandlingar kan ställas in.

Allmänheten påverkas genom att det inte går att boka tid via e-tjänsterna på 1177.se. Det går inte heller att ta del av journalanteckningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida