Succé för internet-behandling av kroniskt trötthetssyndrom

Succé för internet-behandling av kroniskt trötthetssyndrom
Personer med ME/CFS eller kroniskt trötthetssyndrom beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Arkivbild: Mostphotos

Tonåringar med kroniskt trötthetssyndrom som får internetbaserad behandling blir snabbt mycket bättre. Det är mycket effektivare än traditionell behandling visar en studie som publiceras i The Lancet i dag.

Det är smått sensationella resultat som presenteras av en holländsk forskargrupp i den ansedda medicinska tidskriften.

De flesta blir bra

Efter ett halvårs behandling med det webbaserade behandlingsprogrammet Fitnet hade 85 procent inte längre kvar någon svår trötthet, jämfört med 27 procent i kontrollgruppen som fick traditionell behandling. 78 procent rapporterade att de fungerade normalt fysiskt, jämfört med 20 procent i kontrollgruppen.

75 procent hade också återgått till normal närvaro i skolan, jämfört med 16 procent i kontrollgruppen. Samtliga resultat pekar alltså på att det internetbaserade behandlingsprogrammet är betydligt mer effektivt jämfört med den traditionella behandlingen som vanligtvis består av KBT enskilt eller gruppterapi.

Flera fördelar

Forskarna pekar på flera fördelar med den internetbaserade behandlingen som kan förklara varför den fungerar så bra: Den är tillgängligt när som helst och kräver inte inbokade möten med terapeut som kan vara lätta att missa. Den förkortar också behandlingstiden och kostar mindre jämfört med traditionell behandling.

Kroniskt trötthetssyndrom orsakar djupgående och långvarig trötthet som inkluderar koncentrationssvårigheter och minnesproblem. Det ger också fysiska symtom som värk i muskler och leder. Enligt forskarna är det en vanlig orsak till frånvaro i skolan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida