E-hälsa

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa
Genomförs visionen om e-hälsa så som det är tänkt får det stor positiv betydelse för medlemmarnas arbetsmiljö och arbetssituation, tror David Liljequist, Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

Regeringen och SKL har enats om en ny vision för e-hälsoarbete. Även om målet att bli bäst i världen kanske inte uppnås, kan visionen få stor betydelse för medlemmarnas arbetsmiljö, anser Vårdförbundet.

E-hälsa är oerhört central fråga för att få en bättre arbetsmiljö och arbetssituation för våra medlemmar, säger David Liljequist, handläggare för e-hälsofrågor på Vårdförbundet.

Han påpekar att den nya visionen också stämmer överens med förbundets vision av personcentrerad vård.

David Liljequist deltog på frukostmötet då visionen presenterades i morse och applåderar att dödläget, som han uttrycker det, på e-hälsoområdet, är brutet.

Ansvarsfördelningen viktig

 Det är bra att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)har kunnat komma överens om att ta nya tag. En viktig fråga har varit att få klarhet i ansvarsfördelningen mellan parterna.

Den nya visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst på e-hälsa i världen. Den ersätter den version som beslutades 2006.

Det är väl tveksamt hur man ska kunna ranka vem som är bäst i världen, det viktigaste nu är att det kommer att gå bra, säger David Liljequist och poängterar att visionen liknar läkemedelsstrategin med visionen i botten och handlingsplaner som beslutas rullande. 

Patienter och medarbetare

Det borde bli lika självklart att använda digitala system inom vård och omsorg som det är inom många andra områden i samhället, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande. Tanken är att med hjälp av digitala verktyg flytta vård, stöd och omsorg närmare befolkningen för ökad delaktighet och självständighet. Förutom patienten/brukaren står ”medarbetaren” i visionens centrum.

”Digitaliseringen kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för de kvinnor och män som arbetar inom verksamheterna”, står det till exempel i det niosidiga visionsdokumentet som pekar på vikten av tillgång till välfungerande verktyg för dokumentation och kunskaps- och beslutsstöd.

Kostar pengar

I och med dåliga it-system förlorar landstingen motsvarande 5-6 miljarder kronor årligen, enligt en undersökning  som Vårdförbundet gjorde för några år sedan. Det är nästan lika mycket som de 8 miljarder som landstingen satsar på it i sina budgetar, enligt David Liljequist.

– Det betyder att förbättringar i it-systemen är så gott som självfinansierande, säger han.

Hur situationen kommer att se ut 2025 är det enda vi vet att vi inte vet, säger David Liljequist. Han jämför hur snabbt utvecklingen har gått sedan den första smarta mobilen kom 2007.

– Då var många av våra medlemmar fortfarande mycket skeptiska till tekniken. I dag är det svårt att förstå varför inte tekniken fungerar lika bra på jobbet som den gör hemma. Man vill ha sin mobil eller device i rockfickan med all tillgänglig information och bara behöva logga in en gång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida