Tog hjälp av Facebook för att bilda sjuksköterskeförening

Tog hjälp av Facebook för att bilda sjuksköterskeförening
I dag har Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor en egen hemsida. Men de finns fortfarande kvar på Facebook.

På kort tid har Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor blivit känd i hela kåren. Mycket tack vare Facebook.

För ganska exakt ett år sedan satt några ambulanssjuksköterskor och diskuterade möjligheten att starta en riksförening för ambulanssjuksköterskor inom SSF, Svensk sjuksköterskeförening.

Men hur skulle de nå ut till alla ambulanssjuksköterskor, och hur stort var egentligen intresset för en riksförening?

Hur få kontakt?

De pratade om att de skulle börja ringa till vänner, kanske skicka brev.

– Men så var det någon som kunde det här med sociala medier och som föreslog att vi skulle börja med att starta en grupp på Facebook. Inom två veckor hade vi minst 150 medlemmar i gruppen. Sen har intresset spridit sig. I dag är vi drygt 550 stycken, säger Paul Olsson som är ordförande i Ras, riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

Själva interimsstyrelsen använde Facebook som plattform och i september i fjol bildades slutligen den officiella riksföreningen med en egen hemsida.

– Men ska man nå ut snabbt med ett budskap så är det Facebook som gäller. Direkt efter att man har tryckt på sändknappen får alla som är med i gruppen ett mejl om det, säger Paul Olsson.

Enda föreningen?

Vid ett möte i höstas för alla ordföranden i SSF:s riksföreningar var det många som tog upp problemet med att nå ut till nya presumtiva medlemmar.

Vid den tidpunkten var ambulanssjuksköterskorna de enda som hade en Facebookgrupp. Om det därefter har tillkommit fler känner Paul Olsson inte till. Inte heller på SSF finns det några sådana uppgifter.

Men om du som läser det här vet så kan du väl berätta det i en kommentar till den här artikeln. Och självklart läggs den här artikeln ut på amblanssjuksköerskornas Facebooksida, så att alla som inte redan vet det blir mevetna om den nya tidningen Vårdfokus 🙂

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida