Två landsting testar nationell it-lösning mot vårdrelaterade infektioner

Två landsting testar nationell it-lösning mot vårdrelaterade infektioner
Med hjälp av en ny it-lösning ska vården få bättre kunskap om vårdrelaterade infektioner. Foto Colourbox.

Västra Götaland och Uppsala blir först ut med att testa den nationella it-lösningen för att motarbeta vårdrelaterade infektioner. Arbetet ska vara klart sommaren 2011.

23 juni 2010

Övriga vårdgivare i landet kan koppla sig till den lösning som blir resultatet av pilotprojektens arbete. En viktig del är att se till att de olika journalsystemens kunder börjar diskutera lösningarna med sina leverantörer.

Mycket av arbetet ska göras lokalt, så det är viktigt att landstingen får igång den del av projektet som ska genomföras där. På nationell nivå handlar det om att skapa nationella, enhetliga termer och en fungerande teknisk lösning.

Utvecklas i etapper

Utvecklingen av det nationella systemet sker i etapper. En första delleverans sker sista veckan i oktober och sedan kommer delleveranser var sjätte vecka fram till slutet av april. Varje delleverans testas inom ramen för pilotprojekten under sex veckor.

It-systemet ska automatiskt registrera vårdrelaterade infektioner. Det ska göra det möjligt att i varje ögonblick följa de vårdrelaterade infektionerna. Det ger förutsättningar för uppföljning och förbättring av arbetssätt som minskar vårdskadorna, skriver SKL, Sveriges kommuner och landsting,  i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida