Uppsala satsar på utbildning i vårdhygien på nätet

Uppsala satsar på utbildning i vårdhygien på nätet
Basala hygienregler lärs ut via internet. Foto: Akademiska sjukhuset

Alla 8 000 anställda vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska genomgå en internetbaserad utbildning i vårdhygien.

Redan nu har 3 600 klarat av den och blivit godkända.

– Det här är ett bra sätt att nå många och föra ut vårt budskap om hur viktigt det är med hygien, säger Fredrik Idving, hygiensköterska vid Akademiska sjukhuset.

Utbildningen gör personalen vid en dator när de själva har tid och möjlighet och det tar bara 20 minuter.

På ett lättsamt sätt får de grunderna i de basala hygienreglerna som till exempel handhygien och skyddskläder. De får se olika situationer, klicka på bilder och svara på frågor för att visa att de har förstått.

Obligatoriskt för alla

– Det är inga svåra frågor, utan de fungerar mest som repetition. Det viktiga är att det är interaktivt, att man inte bara sitter passivt och lyssnar på ett budskap. Då blir det lättare att lära och ta till sig kunskapen, säger Fredrik Idving.

Utbildningen är obligatorisk för alla oavsett yrkeskategori och har funnits tillgänglig sen i höstas.

Reaktionerna från personalen har mestadels varit positiv. Många tycker att det är bra att man kan genomgå utbildningen när det passar en själv.

Viss kritik har framförts om att utbildningen har varit för ”enkel” och basal. Fast det håller inte Fredrik Idving med om.

– Om följsamheten till basal hygien var 100 procent skulle inte utbildningen behövas, men verkligheten ser inte ut så.

Bland de första i landet

Akademiska sjukhuset är bland de första i landet med obligatorisk hygienutbildning via internet, men intresset är stort på många håll och i Uppsala finns det planer på att sprida konceptet vidare.

– Det är ganska dyrt och omständligt att ta fram en sådan här utbildning och man behöver ju inte uppfinna hjulet flera gånger, säger Fredrik Idving.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida