Vill kunna dela vårdens journaler med socialtjänsten

Regeringen har beslutat att se över hur en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör se ut.

20 december 2011

I juli 2008 trädde den nya patientdatalagen i kraft. Den har gjort det möjligt för olika vårdgivare att ta del av varandra elektroniska journaler genom så kallad sammanhållen journalföring.

Nu vill regeringen ha mer av den varan, men också göra det möjligt att dela information mellan hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst. Bland annat för att underlätta vårdandet av äldre.

Lena Lundgren, som har utsetts till särskild utredare, ska senast den 31 mars 2012 slutredovisa uppdraget i ett delbetänkande och i ett slutbetänkande senast den 1 december 2013.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida