Äldre kvinnor får ofta olämplig medicin

Var fjärde äldre kvinna får olämpliga läkemedel jämfört med var femte man. Skillnaderna är störst vid behandling med psykofarmaka.??

1 september 2009

Läkemedelsanvändningen hos över 600 000 svenska män och kvinnor mellan 75 och 89 år har granskats. Behandlingen har värderats med hjälp av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer.?Kvinnor blir både äldre och använder fler läkemedel än män, men forskarna har justerat sina resultat för detta. Skillnaderna är särskilt stora inom vissa områden.?

– Tittar man på användningen av psykofarmaka så är det 50 procents högre risk att kvinnor får tre eller flera psykofarmaka, säger Kristina Johnell, medicine doktor och apotekare vid Karolinska institutet i Stockholm och huvudansvarig för studien.?

Kunskapen om dessa skillnader mellan könen är viktig för sjuksköterskor, menar hon.?

– Sjuksköterskor arbetar ofta närmare patienterna och är därmed väldigt viktiga i arbetet med att upptäcka biverkningar av olämplig medicinering, säger Kristina Johnell.?

Källa: Annals of Pharmacotherapy 2009;43:1233-1238.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida