Bemötande

Bemötande

Jämlik vård. ?Normmedvetna perspektiv?Elisabeth Dahlborg ?Lyckhage m fl (red)?Studentlitteratur 2015. ?www.studentlitteratur.se?

Den svenska vården är inte jämlik. Rapporter och utredningar har funnit att skillnaderna är stora vad gäller vård, behandling, livsstil och livslängd i olika befolkningsgrupper. Att tillhöra en grupp som majoriteten ser som ”de andra” kan hindra tillgången till god vård. Den avgörs av klass, genus, etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga och ålder. ?

Även i utbildningarna till sjuksköterska saknas ofta aspekterna genus, etnicitet och klass, menar bokens författare. När normer berörs läggs teman in som till exempel ”muslimska flickor” eller ”sexuella minoriteter” och då uppstår ofta problem genom vi-och-dom-perspektiv. Det förutsätter också att alla muslimska flickor eller homosexuella är lika.?

Boken ska ge redskap för att kritiskt lyfta fram och frågor som privilegier, inkludering och exkludering och bemötande i vården. Ett redskap är att kunna reflektera över sig själv och det egna normskapandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida