”Carema vägrade ge papperslösa vård när de inte kunde betala”

Röda korsets vårdförmedling för papperslösa i Stockholm lex-Maria-anmäler Caremas vårdcentraler i Skogås och Upplands — Väsby för att de krävde 1 700 kronor för att ta emot var sin papperslös patient.

Den ena patienten hade dagen före varit på akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge där en läkare konstaterade att patienten hade en nydebuterad diabetes mellitus. Patientens B-glukosvärden hade sjunkit och stabiliserats efter akut behandling och behövde inte slutenvård.

Krävde 1 700 kronor

Läkaren på akuten hade skrivit en remiss till Carema vårdcentral i Skogås eftersom patienten behövde snabb uppföljning, kontroll av B-glukos och ställningstagande till fortsatt handläggning. På vårdcentralen krävde personalen att patienten skulle betala 1 700 kronor för att få träffa en läkare.

Patienten som inte hade några pengar visade sin remiss men nekades ändå vård.

Den andra patienten, som har högt blodtryck och är diabetiker, var i akut behov av sina mediciner och behövde därför förnya sina recept. Vårdförmedlingen för papperslösa hade dagen före ringt till Carema vårdcentral i Upplands-Väsby och fått besked av en sjuksköterska att patienten var välkommen. Ändå krävde personalen 1 700 kronor för att låta patienten träffa en läkare.

Vård på samma villkor

Röda korsets vårdförmedling för papperslösa ser mycket allvarligt på händelserna. Papperslösa har rätt till vård som inte kan anstå. Enligt Stockholms läns landstings riktlinjer ska de papperslösa som utöver det behöver vård för akut sjukdom och medicinskt nödvändiga återbesök i samband med den, få det på samma villkor som den övriga befolkningen.

De sjukdomar det handlar om är destruktiva, progredierande sjukdomar som obehandlade leder till en påtagligt försämrad prognos för patientens fortsatta liv, och gäller oavsett var det livet kommer att levas.

 I sina lex Maria-anmälningar påpekar Röda korset att patienterna har fått rätt hjälp och vård via vårdförmedlingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida