Centrum vill nå ut med genusstudier

30 april 2008

Umeå centrum för genusstudier heter det nyinrättade centrum som ska stärka och föra ut genusforskningen utanför universitetsvärlden. De tidigare enheterna Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan har integrerats i den nya centrumbildningen.

Genusforskning är ett av Umeå universitets starka forskningsområden. Bland annat studeras hur våldsutsatta kvinnor behandlas inom vården och juridiken och hur män och kvinnor behandlas inom vården. Den förre EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt har utsetts till ordförande i centrumets styrelse.

www.ucgs.umu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida