Jämställdhet

En ska heta Thomas eller Peter för att bli vd i vården

En ska heta Thomas eller Peter för att bli vd i vården
En kartläggning som SvD gjort av de privata vårdbolagen inom sjukvård och omsorg visar att åtta av Sveriges tio största vårdbolag leds av män. Foto: Mostphotos

Kvinnorna dominerar i vården. Men det är nästan bara män i toppen på de största vårdbolagen. Åtta av tio har en man både som vd och som ordförande.

Tre fjärdedelar av de anställda inom sjukvården är kvinnor. Nio av tio sjuksköterskor är kvinnor och könsfördelningen är ungefär densamma inom hemtjänst och äldreboenden. Den könsfördelningen återspeglas inte i styrelserum och ledningsgrupper.

En tidigare granskning gjord av SCB visar att 54 procent av alla privata vård- och omsorgsbolag har en kvinna som vd. Men när Svenska Dagbladet kartlägger de viktigaste maktpositionerna i de tio största bolagen är bilden en annan. Åtta av tio har en man både som vd och som ordförande.

”Vården leds ur en medicinsk vinkel – inte ur en könsvinkel.” Därför är det heller inte något problem att det är nästan bara män i toppen på de stora vårdbolagen. Så resonerar åtminstone Capios vd Thomas Berglund.

Ingen könsvinkel

På bottenplats när det kommer till jämställdhet i ledning och styrelser befinner sig Capio och Aleris. ”Vi jobbar inte för att få bättre balans, vi jobbar för att lyfta duktiga medarbetare steg för steg”, säger Thomas Berglund till Svenska Dagbladet.

Han ser inte mansdominansen på toppen som ett problem eftersom företaget, som han säger, leds ur medicinsk synvinkel, inte ur könsvinkel.

Tror på mångfald

En lite annorlunda syn har Aleris vd, Alexander Wennergren Helm, som i ett mejl till SvD skriver att han är övertygad om att ledningsgrupper som består av personer av olika kön, ålder och bakgrund presterar bättre.

Tidningen intervjuar också en av branschens kvinnliga vd:ar, Susanne Sidén på omsorgsbolaget Frösunda. Hon konstaterar att hon bemöts annorlunda än hennes manliga kolleger, att kraven på henne är högre och att kritiken är hårdare. Hon ser inte att hon har haft några fördelar av att vara kvinna och chef i en kvinnodominerad bransch.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida