Jämlikheten allt svagare inom svensk sjukvård

Jämlikheten allt svagare inom svensk sjukvård
En av slutsatserna i Mio Fredrikssons avhandlingen är att makten över hälso- och sjukvården har flyttats från landstingen till staten. Foto: Catarina Olsson

Jämlikhetsbegreppet inom den svenska hälso- och sjukvården har försvagats de senaste åren, samtidigt som makten över vården har flyttats från landsting till riksdag och regering. Det är slutsatserna i en doktorsavhandling som försvaras på torsdag.

24 januari 2012

Mio Fredriksson, doktorand i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet, har studerat några av de viktigaste reformerna i svensk hälso- och sjukvårdspolitik de senaste tio åren, bland dem vårdval i primärvården och Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Har glömt jämlikhetsmålen

– Studien av lagstiftningen kring vårdval visar att politikerna inte diskuterade reformens möjliga effekter på befintliga socialekonomiska skillnader i hälsa, eller hur reformen skulle gynna dem med svagast hälsa. Politikerna diskuterade inte hur reformen skulle leva upp till jämlikhetsmålen i hälso- och sjukvårdslagen, säger Mio Fredriksson.

En av slutsatserna i avhandlingen är att makten över hälso- och sjukvården har flyttats från landstingen till staten, och att möjligheterna att anpassa vården efter befolkningens struktur och lokala behov därmed har minskat. Besluten i hälso- och sjukvården fattas allt längre bort från medborgarnas vardag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida