Kirurgi. Okunskap leder till fel

Lårbråck som kan vara livsfarliga missas på grund av kirurgers okunskap om den kvinnliga bråckanatomin. Det leder till felbehandlingar som läkarkåren tills nu inte har lyft fram i ljuset.

5 januari 2011

Omkring 20 000 ljumskbråcksoperationer utförs varje år och 90 procent är på män. Kanske kan man säga att kvinnorna drunknar i statistiken, men det innebär ändå att även uppemot 2 000 kvinnor opereras för ljumskbråck varje år.

Det har visat sig att kvinnor oftare än män drabbas av femoralbråck, eller lårbråck. Bråcket befinner sig längre ner och längre in än ett vanligt ljumskbråck och är därför svårare att upptäcka. Alla behärskar inte den särskilda teknik som krävs för att hitta det, men många opererar ändå.?

Konsekvensen blir att ett nät, som riskerar att klämma åt nerverna, ibland sätts in i onödan och att många kvinnor måste opereras om. Vid 40 procent av fallen har kvinnorna ett femoralbråck som inte har upptäckts under den första operationen.?

Anders Kald, kirurg vid Linköpings universitetssjukhus, är kritisk till att så många felbehandlingar aldrig kommer upp till ytan.?

— Trots att kvinnor kommer in akut med livsfarliga femoralbråck har fallen inte anmälts enligt lex Maria. Professionen har inte tagit ansvar för felbehandlingarna. Ett tyst samtycke om att acceptera dem har gjort att de har kunnat fortgå, säger han.?

Anders Kald tror att det beror på okunnighet. I fack­litteraturen för kirurger ägnas i ett exempel 360 sidor åt mäns anatomi och den operationsteknik som gäller vanliga ljumskbråck. Nio centimeter av en sida ägnas åt kvinnors anatomi och åt de lårbråck som oftare drabbar dem.??

Men Anders Kald har gott hopp om att det kommer att bli ändring. Svenskt bråckregister, som numera har könsspecifik statistik, har tagit initiativ till nya nationella riktlinjer. Nya europeiska riktlinjer har också kommit.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida