Kön avgör behandling

25 februari 2010

Att diagnos och behandling är genusfärgade framgår tydligt av en granskning av 144 journaler på Kolmårdens vårdcentral för patienter med värk, smärta, depression. Det framkom att:?

  • 10 procent av männen med depression blir långtidssjukskrivna, medan 60 procent av kvinnorna blir det?
  • mer än 50 procent av männen enbart får läkemedel som behandling, bara 20 procent av kvinnorna får det?
  • kvinnor med diagnosen värk/smärta blir sjukskrivna i dubbelt så hög omfattning som män.?

Källa: SKL. Nyhetsbrevet Nytt från Jämt sjukskriven 2009;1:2.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida