Kvinnor tar chansen att anmäla biverkningar

30 januari 2009

Kvinnor i 35-årsåldern är bäst på att rapportera biverkningar medan männen generellt är betydligt sämre. Åtminstone bland de cirka 200 som hittills har utnyttjat Läkemedelsverkets nya tjänst för allmänheten att anmäla läkemedelsbiverkningar via nätet. Biverkningar från nervsystemet och generella symtom vid administreringsstället är de mest förekommande biverkningarna, enligt Läkemedelsverkets statistik.

Möjligheten för patienter och anhöriga att anmäla biverkningar började i juni förra året.

Källa: Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida