internationella kvinnodagen

Löneskillnaderna mellan könen minskar för sakta

Löneskillnaderna mellan könen minskar för sakta
Efter det här klockslaget arbetar kvinnor gratis. Varje dag. Foto: Sveriges Kvinnolobby

När världen är jämställd behöver vi inte en internationell kvinnodag. Men än så länge är den 8 mars en dag som påminner oss om orättvisa löner och kvinnors utsatthet.

I Sverige tror bara var tredje kvinna att det är möjligt att komma i kapp männen lönemässigt till år 2030. Det visar en undersökning där över 4 000 personer svarat på frågor om arbetslivet. Männen är mer optimistiska – 58 procent tror att kvinnorna är i kapp om 14 år.

Genomsnittskvinnan tjänar 4 500 kronor mindre än genomsnittsmannen varje månad. Det blir 54 000 kronor under ett år. Under ett helt yrkesliv blir det 3.6 miljoner kronor. Fortsätter takten som nu kommer kvinnor att få lön hela dagen först år 2026.

Kvinnolobbyn, där Vårdförbundet är en av medlemsorganisationerna, hade sin manifestation för jämställda löner för några veckor sedan. Numera kallas den 15:57-rörelsen för att kvinnor arbetar gratis efter den tiden på dagen. För ett år sedan hette den 15:56 och Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, är en av dem som anser att den minutens skillnad är alldeles för liten.

Avtal räcker inte

Hon tycker att lönediskrimineringen är en jämställdhetsfråga – ingen avtalsfråga. Under alla dessa år av avtalsrörelser har parterna inte lyckats göra mycket åt saken. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har sett ut på ungefär samma sätt sedan 1980-talet. ”Här krävs att politikerna gör något”, sa Sineva Ribeiro inför 15:57-rörelsens manifestation i februari.

I dag manifesterar kvinnor genom debattartiklar och upprop på sociala medier. I artikeln, Brutet vallöfte blir kostsamt för kvinnorna, skriver Sineva Ribeiro och andra ledare för organisationer i Kvinnolobbyn, att de fortfarande väntar på de årliga lönekartläggningar som Stefan Löfven en gång utlovade. Lönekartläggningar vore ett sätt att komma åt ojämställda löner.

”Varför duckar regeringen”, frågar sig artikelförfattarna.

Uppmärksammar vården

I Göteborg uppmärksammas kvinnodagen med seminarier på stadsbiblioteket. Där berättar personal från Psykosvårdkedja Nordost vad de gör för att minska tvångsåtgärder som bältesläggning. Och Kunskapscentrum för jämlik vård frågar sig varför kvinnor med långvarig smärta oftare ges psykofarmaka, medan män oftare ges smärtstillande preparat.

Arbetslivsundersökningen, som genomförts av ManPower-group, visar för övrigt också att 95 procent av kvinnorna och 90 procent av männen anser att det är önskvärt med lika lön för män och kvinnor 2030. Nästa undersökning skulle kunna rikta sig till fem respektive tio procent som inte ser det som önskvärt. ”Hur tänker ni?”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida