Medicintekniska hjälpmedel inte alltid anpassade för kvinnor

Medicintekniska hjälpmedel inte alltid anpassade för kvinnor
En knäprotes som bara provats på män kanske inte är anpassad för kvinnors fysiologi. Arkivbild: Mostphotos

Olikheterna uppmärksammas i Stockholm idag på konferensen Sex, drugs and medical devices.

Att läkemedel ofta bara är utprovade på män är ett känt fenomen som diskuterats i många år. Mer okänt är att samma sak egentligen gäller för mängder av olika medicintekniska hjälpmedel som knäproteser, stentar och andra produkter som används som reservdelar i människokroppen.

Precis som med läkemedel är det därför inte säkert att det tekniska hjälpmedlet passar för de kvinnor som får dem inopererade.

Mer kunskaper behövs

– Vi vill skapa ett intresse och en ökad medvetenhet i frågan. Det behövs mer kunskaper i köns- och genusaspekter kring läkemedel och medicinsk utrustning. Relativt enkla förändringar kan förbättra livet för många kvinnor, säger professor Karin Schenk-Gustafsson vid Karolinska institutet i Stockholm.

På konferensen ska hon tala om projektet ”Genus på Janus”  som är en informationstjänst och kunskapsbank på nätet om köns- och genusaspekter på läkemedel (se länk).

Under dagen presenterar också den amerikanska professorn Londa Schiebinger från Stanford Universety en hemsida – Gender Summits – som hon utvecklat för att kontinuerligt uppdatera ny forskning om könskillnader inom tekniken (se länk).

Konferensinfo

Konferensen Sex, drugs and medical devices hålls på Karolinska institutet i Stockholm mellan klockan 8.30 och 16.30 i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida