Nationell plan ska göra cancervården mer jämlik

Nationell plan ska göra cancervården mer jämlik
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill att den nationella satsningen ska leda till en mer jämlik cancervård. Foto: Sören Andersson.

Standardiserade vårdförlopp införs för flera olika cancerformer.

Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har kommit överens om en fyraårig satsning på förbättrad cancervård. Ett första steg blir att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Under 2015 satsas 444,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att införa ett enhetligt system med standardiserade vårdförlopp. 

Syftet är att korta tiden mellan misstanke om cancer till första behandling. Under 2015 införs standardiserade vårdförlopp för ett antal cancerdiagnoser, bland dem magsäckscancer och prostatacancer. Senare under året kommer fler diagnoser att omfattas av standardiseringen.

Kriterier ska uppfyllas

Landstingen kommer att få stöd från SKL och Regionala cancercentrum för att införa de nya systemen. För att få stimulansmedel måste landstingen uppfylla ett antal kriterier som att lämna in en handlingsplan hur man ska gå tillväga, att införa koordinatorsfunktion och att senast i november redovisa resultatet av hur vårdförloppen har införts.

Socialdepartementet har tillsatt en nationell expertgrupp som ska dela med sig av sin kunskap till landsting och regioner.

– Det är viktigt att ledtiderna blir så korta som möjligt och det är precis vad den här överenskommelsen handlar om. Vi vill komma till rätta med de regionala skillnaderna så att vården blir mer jämlik, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida