Nytt utbildningsmaterial om bemötande från Socialstyrelsen

Nytt utbildningsmaterial om bemötande från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande och jämlik vård.

Ska ge personal kunskaper om jämlik vård, diskriminering och kommunikation.

27 januari 2015

Utbildningsmaterialet innehåller bland annat övningar, texter om lagstiftning och systematiskt arbete med bemötande och icke diskriminerande arbetssätt.

Med finns också exempel på hur olika verksamheter framgångsrikt har arbetat med bemötande för att motverka diskriminering.

Materialet är framtaget i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida