Perspektiv på genus i nya skrifter

29 februari 2008

På Högskoleverkets hemsida går det nu att ladda ner skrifter som ger en grundläggande introduktion till genusperspektiv inom tolv akademiska ämnen. Skrifterna vänder sig till lärare, studenter och yrkesverksamma.
Genusperspektiv på medicin – två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik, är den mest efterfrågade skriften.
www.vhs.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida