Så ska vården bli mer jämlik

Så ska vården bli mer jämlik
Socialstyrelsen lämnar flera förslag på hur vården kan bli mer jämlik. Arkivbild: Colourbox

Fokus på utsatta områden, förbättrad tillgänglighet, förstärkt samarbete mellan psykiatrisk och somatisk vård och en nationell satsning för att minska sociala och regionala skillnader i hälsa och vård. Socialstyrelsen lägger nu fram en mängd förslag på hur vården kan bli mer jämlik.

22 december 2011

Det är på uppdrag av regeringen som Socialstyrelsen har kartlagt jämlikheten i vården och också gett en rad rekommendationer på hur skillnader kan minskas.

– Det finns fortsatta betydande variationer i vården beroende på var i landet man bor. Samtidigt finns det även stora sociala skillnader där frågor om kön, utbildning och vilket land man är född i har betydelse för den vård en person får, säger Ingrid Schmidt, projektledare vid Socialstyrelsen.

Myndigheten lämnar i rapporten flera förslag på hur vården kan bli mer jämlik:

  • Fokusera på att utveckla vården i utsatta områden. Förbättra tillgängligheten genom att identifiera och avveckla barriärer inom vården för utsatta grupper samt utveckla uppsökande verksamhet i områden med hög ohälsa.
  • Förstärka samarbetet mellan psykiatrisk och somatisk vård och satsa på multiprofessionella vårdteam.
  • Den planerade översynen av läkarutbildningen bör ta hänsyn till att det i framtiden behövs mer kompetens inom områden som psykisk ohälsa, äldrevård och inom primär- och närsjukvård.
  • Regering och riksdag bör överväga att tillsätta en nationell kommission med syfte att minska sociala och regionala skillnader i hälsa och vård.

Socialstyrelsen kommer härnäst att ta fram en samlad strategi för att arbeta med frågor som rör jämlik hälsa och vård. I det arbetet ingår att driva på utvecklingen för att via register och databaser bättre belysa skillnader i vård för olika grupper i befolkningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida