Svåra knäskador får värre konsekvenser för kvinnor än för män

Svåra knäskador får värre konsekvenser för kvinnor än för män

Både före och efter operation mår och fungerar kvinnor som drabbats av en allvarlig knäskada sämre än män som skadat sig, visar en ny studie.

– Kvinnorna i studien upplevde mer smärta och symptom, sämre funktion vid fritid och idrott, sämre knärelaterad livskvalitet och sämre allmän hälsa än män före en främre korsbandsoperation, säger Eva Ageberg, docent vid avdelningen för ortopedi och avdelningen för sjukgymnastik vid Lunds universitet.

Forskarsamarbete

Hon är en av forskarna bakom studien som gjorts i samarbete med forskare i Stockholm och Odense.

– Även ett och två år efter operation upplevde kvinnorna en sämre funktion än männen, framför allt vid fritid och idrott och knärelaterad livskvalitet, säger Eva Ageberg.

Studien bygger på data från Svenska Korsbandsregistret, där 5 000 patienter mellan 8 och67 år har fyllt i ett särskilt frågeformulär. Medelåldern var 27 år och 42 procent av patienterna var kvinnor.

Upplevda eller faktiska besvär

Varför kvinnorna mår sämre både före och efter en korsbandsoperation ger studien dock inte något svar på.

– Det kan vara så att kvinnor helt enkelt upplever mer besvär än män. Men det kan också vara så att många kvinnors knän i studien faktiskt var sämre än männens. Skulle det vara så att fler studier visar på könsskillnader kan det vara dags att införa individuella behandlingsprogram för män och kvinnor, säger Eva Ageberg.

En artikel om studien Sex differences in patient-reported outcomes after ACL reconstruction – Data from the Swedish knee ligament register är publicerad i  American Journal of Sports Medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida