Svårt få män välja vårdyrken

Svårt få män välja vårdyrken
Fler män i vården är en nödvändighet om det framtida rekryteringsbehovet inom vård och omsorg ska kunna täckas. Arkivbild: Colourbox

Regeringen har tillsatt två utredningar för att kunna locka fler. Hindren är många.

29 oktober 2013

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL,  spår att vård, skola och omsorg behöver anställa över 400 000 personer de närmaste åren. Rekryteringsbasen behöver breddas och även män måste lockas att arbeta inom den generella välfärden.

Två statliga utredningar har fått regeringens uppdrag att öka mäns intresse för utbildningar inom vård, skola och omsorg: Delegationen för jämställdhet i arbetslivet och Utredningen om män och jämställdhet. I går arrangerade de en konferens med titeln Matcha män med omsorg.

Vinster för mansrollen

– Varför är det viktigt med fler män i förskolan – är det något speciellt ni vill att män ska tillföra, frågade en manlig student i publiken.

Enligt Sven Dahl, utredare i Utredningen om män och jämställdhet, är det enkla svaret att kvinnorna inte kan täcka rekryteringsbehovet. Men det finns andra vinster.

– Vi har länge talat om hur strukturer och normer begränsar kvinnor, men mycket lite om hur våra uppfattningar om maskulinitet påverkar män. Varför har pojkar sämre resultat i skolan och varför söker inte sjuka män vård i tid? Mäns svårighet att bryta mot normen för maskulinitet minskar deras livschanser och leder till en fortsatt könssegregerad arbetsmarknad, sa han.

Kvinnor har varit bättre än män på att välja otraditionella yrken.

– Kvinnor har brutit fler barriärer, sa Mikael Sjöberg, ordförande i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Han tog som exempel kvinnor i norr som lämnar vård och omsorg för att arbeta inom gruvindustrin. Ett karriärbyte som betyder högre lön och bättre arbetsvillkor.

Säker arbetsmarknad

Men hur ska män motiveras till ett karriärbyte med motsatta förhållanden?

– I mina gamla hemtrakter, Norrköping, rekryterades arbetslösa metallarbetare till vård och omsorg och så här flera år senare kan man konstatera att de till skillnad från sina gamla arbetskamrater har en fast förankring i arbetsmarknaden, sa Mikael Sjöberg.

Men försök att locka män till otraditionella yrkesval möter motstånd. Steen Baagøe Nielsen, forskare från Roskilde universitet, har undersökt framgången med projekt för att locka män till omsorgsarbete. Uppfattningen att vård och omsorg är yrken för ”små, söta och sköra kvinnor” är en anledning till att de inte leder till förändring.

Rekryteringskampanjer räcker inte, visar forskningen. Så länge lön, status och arbetsvillkor är dåliga kommer försöken att locka män till vård och omsorg att misslyckas.

Ser ett ökat intresse

Fullt lika pessimistisk var inte Caroline Olsson, sektionschef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

– Vi ser en markant ökning av intresset för att utbilda sig till lärare, sjuksköterska, socialsekreterare, läkare med mera. Det är meningsfulla jobb, och man vet att det är yrken med en säker arbetsmarknad.

Men även hon oroar sig för den låga andelen män. Det är ett problem, tycker SKL, för att verksamheter bör spegla hur samhället ser ut, och för att rekryteringsbasen behöver breddas. Fler karriärvägar, anser Caroline Olsson är en lösning för att göra yrkena attraktiva – även för män.

På export till Norge

Birthe Josephson, ombudsman i Kommunal, deltog i den avslutande paneldebatten.

– Alla tycker det är viktigt att arbeta inom vården – men ingen vill göra det, konstaterade hon.

Johan Larson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västerbotten, deltog också.

– Det stora problemet är att löner och arbetsvillkor är för dåliga. Om det förbättras kommer män att lockas till vården och kvinnorna att vilja stanna. Om inte kommer Sverige fortsätta att exportera vårdpersonal till Norge, där de har högre löner, kortare arbetstider och bättre bemanningstäthet, sa han.

I månadsskiftet januari/februari 2014 ska Utredningen om män och jämställdhet presentera sina resultat för regeringen.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet presenterar vad de har kommit fram till oktober 2014.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida