Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor

Kvinnofridsmyten - får vi be om största möjliga tystnadKristina Loveby?Idus förlag 2015?. www.idusforlag.se

Det råder en tystnad kring samhällsproblemet våld mot kvinnor. Den vill författaren bryta. Hon berättar om sitt liv som trebarnsmamma, fast i en destruktiv relation. Förhållandet tog slut efter sex år, men det kommer att påverka både henne och barnen under resten av deras liv. ?

Det handlar om en man som manipulerar både sjukvårdspersonal och socialsekreterare, och om hennes egen skam över att alla ska veta. Utbildad personal glömmer allt de har lärt sig om våld i nära relationer och tolkar kvinnan som inte svarar på tilltal som psykiskt sjuk. I boken ger hon råd till vänner, myndighetspersoner och sjukvårdspersonal om hur de kan hjälpa till. Tala alltid med patienten i enrum, ta utförlig anamnes, gör noggrann kroppsundersökning, förmedla kontakt till kurator, lyder några av råden till sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida