ADHD-läkemedel ges till allt fler unga

I vissa kommuner medicinerar mer än var tionde pojke.

Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat under flera års tid. Bland pojkar i åldern 10-17 medicinerar fem procent i snitt, men skillnaderna är stora mellan olika landsting och kommuner.

Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen där man för första gången redovisar hur användandet ser ut på kommunnivå.

I kommunerna Nykvarn, Essunga, Karlsborg, Håbo och Älvkarleby ligger användandet på 11-12 procent. Lägst är det i exempelvis Värnamo, Rättvik, Ulricehamn och Emmaboda med omkring 1,5 procent.

– Vi vet inte exakt vad de stora kommunala skillnaderna beror på. Det är en fråga vi tänker återkomma till, säger utredaren Peter Salmi på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har följt användandet av metylfenidat, det dominerande ADHD-läkemedlet, mellan åren 2006 och 2014. Medicineringen har ökat i alla åldersgrupper utom bland de allra minsta barnen. Det förklaras dels med att de nya användarna blivit fler för varje år och dels med att läkemedlen ofta används under en lång period.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida