Äldreomsorgen i Kungsbacka får diger bakläxa

För lite personal, inga raster och inga eller få individuella aktiviteter för omsorgstagarna. Det är några av bristerna som Socialstyrelsen upptäckt i äldreomsorgen i Kungsbacka.

3 november 2011

Regeringen beslutade 2009 att Socialstyrelsen under tre år skulle göra en nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre.

Vid granskningen av äldreomsorgen i Kungsbacka har Socialstyrelsen hittat en mängd brister.

  • Det finns inget upprättat ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
  • Det saknas övergripande mål för hälso- och sjukvården.
  • Det saknas personal för att tillgodose vård- och omsorgstagarnas behov av vård.
  • Det saknas upprättade rutiner för informationsöverföring mellan kommunen och ambulans och akutsjukvård.
  • Det finns brister i fråga om att erbjuda individuella aktiviteter, som dessutom inte alltid tillgodoser vård- och omsorgstagarnas intressen.

Senast den 28 december måste kommunen återkomma med svar på hur man tänker åtgärda bristerna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida