Anmälde inte kränkningar av äldre

Under sommaren slog sjuksköterskestudenter på Mariahemmet larm om att gamla utsattes för kränkningar och att de behandlades så hårdhänt att vissa fick blåmärken. Men det var först i samband med att den nya verksamhetschefen tog vid som larmet togs på allvar.

29 november 2012

Sjuksköterskestudenterna, som vikarierade på äldreboendet Mariahemmet vid Ersta diakoni i Stockholm vände sig redan i senomras till ledningen med ett brev där de beskrev missförhållandena. Men ingenting hände.

I oktober fick Mariahemmet en ny verksamhetschef, sjuksköterskan Mona Forslöf.

– Om jag som chef får till mig att de gamla har fått blåmärken och att personal varit hårdhänt så gör jag en utredning om vad och om det har hänt. Jag tycker att det är bättre att lägga i dager och göra en utredning. Problemet är att jag inte känner till exakt vad som hänt eftersom jag inte jobbade här i somras, säger Mona Forslöf.

Ingen larmade

Under sommaren arbetade den dåvarande verksamhetschefen halvtid med tre gruppchefer under sig, samt tre omvårdnadsansvariga sjuksköterskor.

Varför larmade inte någon chef om det förekom problem under sommaren?

– Jag kan inte svara på det. Jag har försökt forska i vad som hänt. Vi har ett avvikelsesystem som brukar fungera, men det ser ut som om vikarierna inte har fått tillräcklig information om hur det fungerar. Under sommaren kom det inte in någon synpunkt eller avvikelse som vi kan koppla till anhöriga eller personal. Det är svårt utreda i efterhand eftersom det inte kommit in någon annan indikation på att fel har begåtts. Men det kan vara så att personalen som kom och ville prata om problemen inte nådde fram.

Lex Sarah

Mona Forslöf har nu anmält de händelser som togs upp i brevet till som ett lex Sarah-ärende till Socialstyrelsen.

Mariahemmet arbetar också med en åtgärdsplan. Bland annat utbildar en präst personalen i etik. En dagplanering ska skrivas för vem som har ansvaret för respektive boende, detta för att de ska få den omvårdnad de behöver. Omsorgsansvarig sjuksköterska ska finnas på plats dagtid och hålla teammöten med omvårdnadspersonalen en gång i veckan. Och rapporter ska skrivas vid avvikelser.

Fakta

Mariahemmet vid Ersta diakoni i Stockholm består av ett äldreboende med vård- och omsorgsboende och gruppboende för äldre med demenssjukdom.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida