Ansvaret för spelberoende flyttas till Socialstyrelsen

Ansvaret för spelberoende flyttas till Socialstyrelsen
Diagnosen spelmani kommer sannolikt att placeras i samma kategori som missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Arkivbild: Colourbox

Vård och behandling av personer med spelberoende blir Socialstyrelsens ansvar, har regeringen bestämt. Det har hittills legat under Folkhälsoinstitutet.

Ett skäl för överflyttningen av ansvaret till Socialstyrelsen är att diagnosen spelmani förmodligen kommer att placeras i samma kategori som missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

Regeringen säger också i beslutet att det inte finns stöd i Statens folkhälsoinstituts instruktion att arbeta med vård och behandling.

Den kunskap som Folkhälsoinstitutet har byggt upp kring spelberoende ska nu överföras till Socialstyrelsen. Sammanlagt har utvecklingen av behandlingsmetoder för spelberoende kostat nära 70 miljoner kronor sedan starten 2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida