Astrid Lindgren-fallet: Nu överklagas beslut om legitimation

Hon bör läkarundersökas och bli av med sin legitimation. Det är Socialstyrelsens fortsatta hållning i fråga om sjuksköterskan i förra årets uppmärksammade fall på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Socialstyrelsen tar därför frågan till nästa instans — förvaltningsrätten.

Nyligen beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN att sjuksköterskan som våren 2010 stängde av respiratorn och avslutade den livsuppehållande behandlingen för ett prematurt barn på Astrids Lindgrens barnsjukhus inte ska fråntas sin legitimation.

Fel, anser Socialstyrelsen, och överklagar därför beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm. Argumenten är desamma som tidigare framförts till HSAN.

Nämligen att det finns anledning att tro att sjuksköterskan på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande. Förutom händelsen på Astrid Lindgrens barnsjukhus har sjuksköterskan vid två tidigare tillfällen begått fel som enligt Socialstyrelsen lett till irreversibla skador hos patienter.

Sammantaget argumenterar Socialstyrelsen för att sjuksköterskans begångna fel, hennes inställning till anklagelserna samt allmänna uppträdande inför myndigheten gör att hon bör inte bara fråntas sin legitimation, utan också genomgå en läkarundersökning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida