Att få ut andras journaler inget unikt

Att få ut andras journaler inget unikt
Sjuksköterskan Sofia Åkerman har erfarenhet av att få ut fler journaler från vården än de hon har begärt.

Att personer som begär ut sin journal samtidigt får med andra patienters journaler är inte alltför ovanligt. En som både själv varit med om att få fler journaler än den avsedda och som sett andra få det är sjuksköterskan och författaren Sofia Åkerman.

Vårdfokus rapporterade nyligen att en person som begärt ut sin avlidna fars journal samtidigt fick ut fyra andra patienters journaler. Det skedde i  Gävleborgslandstinget. Chefen för informationssäkerheten förklarade då att det förstås var oacceptabelt men att det berodde på en rad olyckliga omständigheter.

Det lät alltså som om det var något unikt. Men när sjuksköterskan och författaren Sofia Åkerman läste nyheten twittrade hon om att det inte alls var så ovanligt som det lät. Hon har själv fått ut andra journaler än de avsedda två gånger då hon i egenskap av ombud för unga kvinnor med självskadeproblematik har begärt ut journaler från den rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.

– Ena gången fick vi en annan patients provsvar och en tredje patients behandlingsrapport från ett behandlingshem då vi begärde ut en kvinnas journal. Det var samtidigt som någon hade glömt journalhandlingar om en annan av kliniken patienter på ett biltak i staden, berättar Sofia Åkerman.

Då hade redan en jurist som var ombud för två andra unga kvinnor på samma klinik fått ut fler journaler än de kvinnors journaler som hon hade frågat efter.

– Andra gången var när vi begärde ut alla beslut som hade fattats om tvångsåtgärder. Då hade man glömt att maska patienternas namn och personnummer, säger Sofia Åkerman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida